Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Фирма Държава
AD Rem NV Белгия
Apiesse Srl Италия
BHS САЩ
Cretes NV Белгия
DIMTECH S.A. Гърция
Ecoimpianti Srl Италия
FOR REC SRL Италия
GE Jenbacher Австрия
Gruppo CAF Scrl Италия
Hexa-Cover A/S Дания
Hitachi Zosen Inova Швейцария
Hybag Automationen AG Швейцария
Hydro Italia Srl Италия
IDRO GROUP Srl Италия
IFE Aufbereitungstechnik Gmbh Австрия
Komptech GmbH Австрия
Mas Maschinen-und Anlagenbau Schulz GmbH Австрия
MENART Белгия
Metso Aggregates Австрия
Metso Waste Recycling Дания
Nihot Холандия
NRT САЩ
REDWAVE Австрия
Rentec NV Белгия
SeSoTec GmbH Германия
STF Maschinen-und Anlagenbau GmbH Германия
Valvan Baling Systems NV Белгия
Аквамат 2000 ООД България
Братя Пашев ООД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Енергийна Агенция - Пловдив България
ЕРЕМА Австрия
Крест Груп България
ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД България
ПрофисБГ България