Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Сепаратори

Фирма Държава
IFE Aufbereitungstechnik Gmbh Австрия
Komptech GmbH Австрия
Nihot Холандия
NRT САЩ
STF Maschinen-und Anlagenbau GmbH Германия
Valvan Baling Systems NV Белгия
Братя Пашев ООД България
Крест Груп България
ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД България
ПрофисБГ България