Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Енергия от отпадъци

Фирма Държава
Apiesse Srl Италия
BHS САЩ
Gruppo CAF Scrl Италия
Hitachi Zosen Inova Швейцария
Hydro Italia Srl Италия
Ladurner Ambiente Spa Италия
REDWAVE Австрия
Termogamma Италия
WEISS A/S Дания
Братя Пашев ООД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Джиосайкъл България ЕООД България
ИЧЕ - АГЕНЦИЯ за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина България
Крест Груп България