Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Фирма Държава
AD Rem NV Белгия
BHS САЩ
Cretes NV Белгия
FOR REC SRL Италия
International Development Norway България
Komptech GmbH Австрия
Ladurner Ambiente Spa Италия
Mas Maschinen-und Anlagenbau Schulz GmbH Австрия
Metso Waste Recycling Дания
REDWAVE Австрия
SeSoTec GmbH Германия
Valvan Baling Systems NV Белгия
Vecoplan AG Германия
Аквамат 2000 ООД България
Братя Пашев ООД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Енергийна Агенция - Пловдив България
ЕРЕМА Австрия
ИЧЕ - АГЕНЦИЯ за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина България
Крест Груп България
Мева България ЕООД България
ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД България
ПрофисБГ България