Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Рециклиращи заводи

Фирма Държава
FOR REC SRL Италия
Komptech GmbH Австрия
Ladurner Ambiente Spa Италия
REDWAVE Австрия
Valvan Baling Systems NV Белгия
Аквамат 2000 ООД България
Братя Пашев ООД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Енергийна Агенция - Пловдив България
ЕРЕМА Австрия
Крест Груп България
ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД България