Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Хартия и картон

Фирма Държава
Cretes NV Белгия
FOR REC SRL Италия
Ladurner Ambiente Spa Италия
Аквамат 2000 ООД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Енергийна Агенция - Пловдив България
Крест Груп България
ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД България
ПрофисБГ България