Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Фирма Държава
FALCOM GmbH Германия
Incotex Group България
Maestro Wireless Solutions Ltd. Хон Конг
Енергомонитор Чехия
ЛидерЛайт България ЕООД България
Лумина ООД България
Пъблик Сървисис ООД България
ТАТУНГ ЧЕХИЯ ООД Чехия
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект България