Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Фирма Държава
DIMTECH S.A. Гърция
Ecoimpianti Srl Италия
Ecomondo - Key Еnergy Италия
Enerstenos projektavimas Литва
European Biogas Association aisbl Белгия
Gruppo CAF Scrl Италия
Hitachi Zosen Inova Швейцария
Hydro Italia Srl Италия
IDRO GROUP Srl Италия
International Development Norway България
Ladurner Ambiente Spa Италия
Mita Италия
Partitalia S.r.l. Италия
The Energy Audit Srl Италия
Австрийско посолство – Търговски отдел Австрия
Аквамат 2000 ООД България
Братя Пашев ООД България
Виа Експо ООД България
Винара ООД България
ГАЕА - Зелена Алтернативна Енергия ЕАД България
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) България
Девижън ООД България
Джададжи Еоод България
Енергийна Агенция - Пловдив България
Изложения в чужбина България
Иновация Норвегия – София България
Интраком България България
ИЧЕ - АГЕНЦИЯ за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина България
Крест Груп България
Куатроджи ЕООД България
Национална Асоциация по Биомаса – България България
ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД България
ПрофисБГ България
Пъблик Сървисис ООД България
Софийска професионална гимназия по електроника България
ТАТУНГ ЧЕХИЯ ООД Чехия
Телком Инженеринг ООД България
Ти Ел Ел Медиа ООД България
ФИЛТЪР ООД България