Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Консултантски и инженерни услуги

Фирма Държава
Enerstenos projektavimas Литва
Hitachi Zosen Inova Швейцария
Hydro Italia Srl Италия
IDRO GROUP Srl Италия
International Development Norway България
Ladurner Ambiente Spa Италия
Partitalia S.r.l. Италия
The Energy Audit Srl Италия
Аквамат 2000 ООД България
Братя Пашев ООД България
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) България
Джададжи Еоод България
Иновация Норвегия – София България
Интраком България България
Крест Груп България
Куатроджи ЕООД България
Национална Асоциация по Биомаса – България България
ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД България
Пъблик Сървисис ООД България
Телком Инженеринг ООД България
ФИЛТЪР ООД България