Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Екологични проекти

Фирма Държава
Ecoimpianti Srl Италия
Gruppo CAF Scrl Италия
Hydro Italia Srl Италия
IDRO GROUP Srl Италия
Аквамат 2000 ООД България
Братя Пашев ООД България
Енергийна Агенция - Пловдив България
Иновация Норвегия – София България
Крест Груп България
ПРАЙМ ТЕХНОЛОДЖИЙС ООД България
ПрофисБГ България