Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.

Пелети

Фирма Държава
ABS Silo-und Förderanlagen GmbH Германия
Amandus Kahl GmbH & Co. KG Германия
Enerstena Литва
Атлантикуей ЕООД България
Джададжи Еоод България
Куатроджи ЕООД България
Национална Асоциация по Биомаса – България България
Хайтек ООД България