Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа 2017

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община. То кореспондира с последните световни тенденции и ще представи енергийно ефективни решения, системи за съхранение на енергия, технологии за производство на био-, хидро-, соларна-, геотермална и вятърна енергия, енергия от отпадъци, иновации в областта на електромобилната индустрия.
Фирма Държава
Ecoimpianti Srl Италия
Ecube Labs Co. Ltd. Южна Кореа
Gruppo CAF Scrl Италия
Hexa-Cover A/S Дания
Hydro Italia Srl Италия
IDRO GROUP Srl Италия
International Development Norway България
Аквамат 2000 ООД България
Иновация Норвегия – София България
Финесон ООД Словакия
Черноморско злато АД България