Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ

Технологии и оборудване за компостиране

Фирма Държава
BTA International GmbH Германия
Hitachi Zosen Inova Швейцария
Komptech GmbH Австрия
LIFE programme Белгия
Балканика Енерджи АД България
Джиосайкъл България ЕООД България
Костинброд Еко АД България
Мева България ЕООД България