Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Италия

D'Allesandro Termomeccanica

Представени от Екотерм Проект

От 1980 г. D'Alessandro Termomeccanica произвежда генератори и котли за отопление на биомаса, като обръща голямо внимание на проектирането и технологичното проучване на алтернативните системи за отопление. Високото качество на продуктите и производствените процеси е сертифицирано съгласно UNI EN ISO 9001: 2008 и европейските стандарти EN 303-5: 2004 (клас 3) и EN 303-5: 2012 (клас 5).

Продуктите намират приложение в различни сектори като жилищно отопление, селско стопанство, промишлени инсталации и централно отопление. Топлинните генератори използват като гориво пелети и биомаса.