Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.

Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
Зала 5
B20
България

SOITRON

Продукти:
Smart Water Meter

Smart Water Meter

End-to-end IoT solution for water utilities *Accurate data * DIfferent sources (meters, water, sources, hydrants,...

Smart Waste Management Solution

Smart Waste Management Solution

Smart waste management solution consists of unique waste monitoring sensors and waste management software that enables the customers to make data driven strategic decisions and to manage their waste smarter - cost-efficiently, more environmentally responsible and with regard to the well-being of people...