Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
България

Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов

Професионалната подготовка включва обучение по 4 професии / 6 специалности/ сред  които е и професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност " Възобновяеми енергийни източници".

СПГЕ е партньор в консорциум от 7 държави по проект Install+RES на  европейска програма "Интелигентна енергия за Европа" за 2010 -2013г. Име на проекта: "Обучителни курсове за инсталатори на маломощни системи отвъзобновяеми енергийни източници върху сгради". Той предвижда да сепровеждат широкопризнати и утвърдени обучителни курсове за квалифициране исертифициране на инсталатори на системи от ВЕИ като соларни системи за топлавода и фотоволтаични системи, термопомпи, биомаса в няколко европейскидържави: България, Гърция, Италия, Полша и Словения.