Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
България

Клъстер София град на знанието

В Клъстер София град на знанието членуват 35 организации - за ИТК продукти, услуги, ИТК инфраструктура, софтуер, БД, ИС, издателска дейност, радио, телевизия, печатни издания, събития, И-т за космически технологии и университет по компютърни науки.    
 

27.03.2018г. ПРОГРАМА
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН  НА КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД  НА ЗНАНИЕТО (КСГЗ)Адрес:
ул. Цар Калоян 8, ет. 3                                 
София 1000
тел.: 0929/307550