Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
България

WWF Bulgaria

WWF (World Wide Fund for Nature) е най-голямата международна природозащитна организация в световен мащаб, а също и в България. Обхващайки широк спектър от дейности, организацията се бори активно с проблемите, засягащи околната среда. Приоритет за WWF е стимулиране развиването на устойчив и екологичен бизнес, както и активна работа, свързана с климатичните промени.

Намаляването на въглеродния отпечатък, популяризирането на необходимостта от възобновяеми източници на енергия, а също и отговорното отношение към околната среда, са част от основните инициативи, подкрепяни от WWF. За целта организацията работи активно с бизнес сектора, с цел трансформация и развиване на устойчива и зелена икономика. Установяването на нови партньорства е един от инструментите на WWF за постигане на високи резултати.   

За повече информация, посетете сайта на организацията – www.wwf.bg

---------------------------------------------------

WWF иска да спре влошаването на околната среда на планетата, за да може в бъдеще хората да живеят в хармония с природата. Това може да се постигне чрез:

* запазването на биологичното разнообразие
* устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси
* намаляването на замърсяването и безогледното потребление

За да може WWF да постигне целите си, са възприети следните принципи. WWF:

-              е глобална, независима, мултикултурна и неполитическа организация
-              ще използва най-добрата съществуваща научна информация, за да решава проблеми и да оценява критично всичките си действия
-              ще търси диалог и ще избягва ненужна конфронтация
-              ще изгражда конкретни природозащитни решения, като комбинира теренни проекти, инициативи за промяна на политиките, изграждане на капацитет и обучение
-              ще включва местните общности и жители в планирането и осъществяването на теренните си програми, като уважава културните и икономическите им интереси
-              ще работи за изграждане на партньорства с други организации, правителства, бизнес организации и местни общности, за да подобрява ефективността си
-              ще работи по възможно най-ефективния начин и ще използва ресурсите, предоставени от донорите по най-високите стандарти на отчетност.


Адрес:
бул. "Цар Борис III", 19Б, ет. 4-5,
София 1612
тел.: 02/950 50 40, 950 50 41, 987 24 67
факс: 02/981 66 40