Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.


ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ 2018


Зала 5 / ВЪНШНИ ПЛОЩИ
България

Предотвратяване на корозията

Специализирана Конференция и изложба за Югоизточна Европа Предотвратяване на корозията
28-29 юни, Пловдив

За кого е предназначена конференцията?

За всички, които се интересуват от темите, свързани с развитие на системите за катодна защита по целия свят, прилагани в цистерни за захранение на газ, нефт, водоснабдяване, резервоари (цистерни, съдове на течен газ, газопроводи, водопроводи), пристанища, пластформи в морето за добив на нефт, кораби и други.

Международни експерти ще представят на Corrosion Prevention Balkans актуални теми като:
 

 • Необходимостта от мерки и превенция от корозия
 • Нови технологии за катодна защита. Системи и методи за предпазване от корозия
 • Представяне на реализирани съвременни проекти по целия свят
 • Съвременни критерии и методи за контрол и проверка на системи за катодна защита
 • Водещи международни критерии за проектиране на системи за катодна защита
 • Актуални международни стандарти и наредби, свързани с катодна защита
 • Сертифициране на персонала, който изгражда, проектира, контролира и поддрържа системите за катодна защита


Повече информация за възможностите за участие може да получите, като свържете с Десислава Николова (international@viaexpo.com, 032 512 907) и Ернесто Стефанов office@paradise-electric.eu, 088 428 80 89, 032 588 916).

Изложбена част

Паралелно на конференцията ще се проведе съпътстващо изложение, даващо възможност за директни бизнес контакти и създаване на нови партньорства.

Браншове на изложителите:

 • Модерни технологии и инструменти за защита от корозия
 • Изолационни и защитни материали
 • Оборудване за повърхностна обработка
 • Покриващо оборудване
 • Инструменти и уреди за определяне качеството на изолационните и защитни покрития; неразрушително изпитване и инструменти за техническа диагностика
 • Електрохимична защитна екипировка и технологии за наземни и подводни съоръжения;
 • Модерни антикорозионни материали  
 • Поддръжка и ремонт
 • Техническо регулиране


За контакти:
Ернесто Стефанов (Парадайс Електрик Консулт) 088 428 80 89, 032 588 916, office@paradise-electric.eu
Таня Булдеева (Виа Експо) 032 512 905, 512 900, tanya@viaexpo.com, office@viaexpo.com