Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

Енергийна Агенция - Пловдив

Енергийна агенция – Пловдив разработва енергийни и екологични анализи и прогнози, стратегии, програми и планове за действие за общини. Извършва предпроектни проучвания, демонстрационни и пилотни ЕЕ & ВЕИ проекти за умни сгради и устойчив транспорт в интелигентни градове с национални и европейски партньори.


Адрес: бул. "Руски" 139, офис 301, Пловдив 4000, България
Телефон: 00359 32 625 755, 00359 32 625 754