Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Германия

Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH

Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH (KGE) е дъщерна компания на Kawasaki Heavy Industries Ltd. Япония (KHI). KGE е основана в Европа през 1998 г. През 1998 г. KGE стартира с продажби, пакетиране и сервиз на газови турбинни генератори с 10 служители. През 2003 г. КГЕ е преместена в Бад Хомбург, в близост до Франкфурт, а през 2013 г. КГЕ разширява гамата си с газови двигатели и през 2018 г. е създаден румънски клон в Букурещ. Днес КГЕ има 67 служители.

KGE предоставя пълна и подробна гама от продукти и услуги. Продуктите на KGE са газотурбинни генератори с мощност от 1700 kW до 30000 kW и газови двигатели с мощност от 5200 kW и 7800 kW. Освен продуктите KGE предлагат и набор от услуги като планиране и инженеринг, управление на проекти, внедряване и пълна поддръжка.

Последното развитие на KHI е газова турбина от 1700 kW, базирана на водород. Тази газова турбина може да изгори в съотношение от 0 - 100% водород и природен газ. Това е алтернатива на класическите проекти за комбинирано производство на природен газ.

Адрес: Nehringstrase 15, 61352 Bad Homburg, Germany 

Телефон: +49 6172 7363 0

 Romanian Rep Office for SE Europe - Union International Center, Str. Ion Campineanu 11, 010031 Bucharest, Romania

Tel: +40 374 645 915