Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас.

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.


Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Зала 6
A6
България

Интраком България ЕАД

„ Интраком България АД, дъщерно дружество на Intracom Telecom Group, е създадено през 1995 г. Компанията се фокусира върху проектирането и доставката на технологии и проекти до ключ в областта на телекомуникациите, като мобилни мрежи, мрежи за данни, ИТ, инфраструктура и решения за управление на сгради. Също така участва в системни интеграции и софтуерни проекти за банковия и финансов сектор. Интраком България предоставя обучителни и помощни услуги, осигуряващи перфектната и ефективна работа на доставените приложения. Висококачествените продукти, услуги и решения на Интраком България са широко признати, тъй като компанията осигурява високо ниво на професионализъм в бизнес сделките и съвместните дейности. Компанията е създала и поддържа сертификати за Система за управление на качеството (ISO 9001: 2008), Система за управление на информационната сигурност (ISO / IEC 27001: 2013) и Система за управление на ИТ услуги (ISO / IEC 20000-1: 2011). Нейната мисия е да се утвърди като местен технологичен лидер и да допринесе значително за модернизацията и развитието на телекомуникационните и информационните технологии в България.


гр. София - 1040р бул. "Драган Цанков" 36, СТЦ Интерпред, бл. А, ет. 9
тел.: +359 2 8077 777;