Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.



























Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

Балканика Енерджи АД

Проектиране, изграждане,доставки и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталации,инсталации за сепариране и компостиране.


бул. България № 88, ет.1, офис 9
тел.: / факс: 02/4653291