Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

БЕЛФРИ ООД

Продукти:
Факли за биогаз

Факли за биогаз

Ръчни и автоматични високотемпературни факли за биогаз и сметищен газ...

Газхолдери за биогаз

Газхолдери за биогаз

Двойномембранни системи за съхранение на биогаз. Газхолдери от стандартен и покривен тип...

Плаващо покривало Hexa-Cover(R)

Плаващо покривало Hexa-Cover(R)

Патентована система от плаващи хексагонални плочки за ограничаване на миризми, вредни емисии, изпарение и обрастване на открити водни басейни, резервоари, торохранилища, промишлени резервоари, хвостохранилища и др...

Системи за сероочистване на биогаз

Системи за сероочистване на биогаз

Биологично пречистване на биогаза от сероводород при минимални експлоатационни разходи...

БЕЛФРИ ООД предлага оборудване за биогаз инсталации на водещи европейски производители:

- Куполи, люкове, пеноуловители за метантанкове;
- Газодувки, филтри, кондензоотделители, системи за сероочистване и осушаване на биогаз;
- Газхолдери – двойномембранни резервоари за биогаз;
- Покривала за ограничаване на миризми, изпарения и обрастване на открити торохранилища, резервоари и водни площи;
- Газови факли и модулни инсталации за нискоемисионно изгаряне на биогаз и сметищен газ.

Фирмата осигурява гъвкави инженерни решения, кратки срокове на доставка и супервайзинг на монтажа. Отлично качество на разумна цена - предпоставка за дълготрайна и безаварийна експлоатация.

Варна 9000, ул. Одрин 9
тел.: / факс: 052 603 777