Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Зала 5
B12
България

Куатроджи ЕООД

КуатроДжи доставя италиански системи за когенерация и тригенерация, високоефективно охлаждане и оползотворяване на отпадна топлина в промишлените процеси, когенерация от биомаса и биогаз и други решения за енергийна ефективност по индивидуален проект.

Фирмата търси сътрудници в България, Македония, Гърция, Сърбия, Румъния, Полша