Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Италия

INNOVA Consorzio per l'Informatica e la Telematica Srl

INNOVA е основана през 1989 г. и е специализирана като доставчик на технологии в областта на наблюдение на Земята.
Основната технология за дистанционно наблюдение, върху която работи компанията, е обработката на сателитни снимки, направени с радар със синтезирана апертура (SAR), намиращ приложение в различни граждански и военни дейности, предимно за мониторинг и контрол на територията.

През последните години компанията разшири своята дейност чрез разработване на услуги и приложения в сектора на информационната мобилност /Infomobility/, и по-конкретно, в системи, базирани на глобалните спътникови навигационни системи GPS и GALILEO.

В този контекст, дейностите на дружеството се основават на използването на сателитната навигация, интегрирана с други технологии (като например Радиочестотна идентификация, Мобилни приложения) за предоставяне на специализирани услуги:

мониторинг на превозни средства в сектора на логистиката, в обществения и частния сектори на транспорта;
интегрирано управление на цикъла на събиране на общински отпадъци;
развитие на иновативни решения, включително и на мобилни приложения, с перспектива за изграждане на Интелигентни градове.