Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Зала 5
C7
България

Прайм Технолоджийс ООД

Доставка на оборудване и технологии в областите: добив и преработка на инертни материали; рециклиране и обработка на строителни отпадъци; шредиране, сепариране и т.н. на битова смет, индустриални и строителни отпадъци, гуми, хартия, пластмаси и др.

 

София 1404, Околовръстен път №23, сграда "Реал Турбо", ет.2

00359 2 423 11 42