Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Белгия

LIFE programme

Програмата LIFE е финансов инструмент на ЕС, който подкрепя проекти за опазване на околната среда, природата и климата в целия ЕС. От 1992 г. до сега LIFE е съфинансирала над 4500 проекта.
 

Address: 260, Chaussée Saint Pierre
Tel: 02 736 56 43 (ext. 226)