Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Полша

Elte GPS Sp. z o.o.

Elte GPS Group е производител и доставчик на надеждни електронни системи, предназначени за предприятия и структури на местното самоуправление, които отговарят за управлението на отпадъците. Повече от 20 години фирмата произвежда най-модерното оборудване и софтуер, улесняващи предоставянето на услуги, наблюдението и оптимизирането на ресурсите.

Продуктите, които предлага Elte GPS Group, имат индивидуален характер. Те са разработени с цел значително улесняване на транспорта и комуникацията. Същевременно те намаляват разходите и увеличават качеството на услугите.

Следните системи са ключови продукти на фирмата:

  • идентифициране на контейнери и кофи чрез RFID технологията
  • идентифициране на контейнери, кофи и чували за боклук чрез бар кодове
  • дистанционно наблюдение на степента на запълване на контейнерите
  • локализиране на контейнери за отпадъци/боклук
  • динамично претегляне на отпадъците от сметовозите
  • планиране на маршрути и графици за събиране на отпадъци
  • оптимизиране маршрутите и събирането на отпадъци
  • записване и изпращане на картина в реално време
  • комуникация с оператора на сметовоза чрез PDA терминал
  • управление разхода на горивото и много други


Тези решения, проверени от многобройни клиенти, постоянно се усъвършенстват с цел предоставяне на надеждни системи за мониторинг и извършване на комплексен анализ на данни, които са свързани с предоставяните услуги. Функциите на системите, които предлага Elte GPS Group, могат да бъдат разширявани и доизграждани в зависимост от нуждите и възможностите на клиента. Решенията на Grupa Elte GPS са приложими и за предприятията от сектора на водоснабдителните и канализационните услуги, пожарните и спасителните служби, доставчиците на колетни пратки, както и в масовия и железопътния транспорт.
Elte GPS Group има офиси в Полша, Германия, Италия, Чехия, Канада и Франция. В региона на югоизточна Европа фирмата има изпълнени проекти в България, Словения и други страни.