Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.

Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Зала 5
A6
Германия

ABS Silo- und Förderanlagen GmbH

Представени от Братя Пашев ООД

Вече повече от 33 години фирмата разработва и изгражда силозни и конвейерни системи за всички видове насипни стоки.

Над 70 000 силози, изработени от гъвкави и изключително здрави високотехнологични полиестерни платове, са инсталирани в много страни по света. Предлага индивидуални решения за всички въпроси, свързани с боравенето с насипни стоки, свързани със съхранението, транспортирането, измерването и изхвърлянето им. Те се основават на дългогодишен опит и задълбочени научни знания.

 

ABS Silo