Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Румъния

Europlast Romania

Представени от Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH 

Европласт Румъния е част от австрийския производител Europlast GmbH и осигурява на своите партньори пластмасови (HDPE) и метални контейнери с различни размери и най-високо качество; такива контейнери се получават чрез най-съвременни технологии, чрез използване на високопроизводителни машини и са предназначени за събиране на отпадъци и канализация, промишленост за управление на отпадъците, селскостопанския отрасъл, промишления сектор, месната индустрия и логистиката.

Европласт Румъния е част от австрийския производител Europlast GmbH и осигурява на своите партньори пластмасови (HDPE) и метални контейнери с различни размери и най-високо качество; такива контейнери се получават чрез най-съвременни технологии, чрез използване на високопроизводителни машини и са предназначени за събиране на отпадъци и канализация, промишленост за управление на отпадъците, селскостопанския отрасъл, промишления сектор, месната индустрия и логистиката.
Европласт Румъния е част от австрийския производител Europlast GmbH и осигурява на своите партньори пластмасови (HDPE) и метални контейнери с различни размери и най-високо качество; такива контейнери се получават чрез най-съвременни технологии, чрез използване на високопроизводителни машини и са предназначени за събиране на отпадъци и канализация, промишленост за управление на отпадъците, селскостопанския отрасъл, промишления сектор, месната индустрия и логистиката.