Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Италия

Ravelli Group

Представени от Куоре Терм ЕООД

info@kuoreterm.com

Ravelli е един от най-големите производители в света на печки, камини и бойлери, които работят с възобновяема енергия като пелети и дърва.