Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

АДД-България

АДД-България е високотехнологична компания, с водещи позиции в областта на развитието и имплементирането на Интелигентни измервателни системи за електроенергия, вода, газ, улично, сградно и тунелно осветление, чрез които се постигат целите за енергийна ефективност и устойчиво развитие на един съвременен и умен град. Фирмата инвестира в собствена Развойна дейност, в която млади и способни инженери разгръщат потенциала си и създават конкурентни високотехнологични продукти. В допълнение, АДД-България разполага със собствена производствена база – последно поколение SMT линии и цех за пластмасово производство.  Фирмата се гордее с качеството на предоставените услуги и по поддръжка на вече инсталирани системи, което кара клиентите ни да оценяват високо партньорството си с нас. С вече инсталирани над 1 500 000 крайни устройства АДД-България е предпочитан доставчик на интелигентни системи за управление не ресурси в България и съседните страни.

гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 141 В, 4003