Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Англия

CDE Global Ltd.

Представени от Prime Technologies Ltd.

Повече от 25 години ние проектирахме, произвеждаме и пускаме в експлоатация повече инсталации за преработка на мляко от всяка друга компания в света. Нашата мисия е да бъдем първата компания за мокра преработка във всяка страна в света. Ние сме доставили над 1000 проекта в световен мащаб, а нашата глобална централа в Cookstown, Северна Ирландия е най-големият кампус в света, посветен на влажната обработка на материали в пясъка и агрегатите, минното дело, рециклирането на отпадъци и промишлеността, индустриалните пясъци и секторите на околната среда.