Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс ЕООД

EKJ България предоставя услуги при изготвяне на инвестиционни проекти във всичките им фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“.

Дейността на EKJ България обхваща ново проектиране, реконструкция, рехабилитация и оценка на състоянието на съоръжения от инфраструктурата в следните области: Пътища и инфраструктура, Транспортни съоръжения, Сгради и метро, ВиК мрежи и съоръжения, Обследване и оценка.

София 1000, България ул. Рачо Димчев № 1, вх. А, ет. 1, ап. 2