Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
Швейцария

Hitachi Zosen Inova

Базираната в Цюрих Hitachi Zosen Inova (HZI) е световен лидер в енергетиката от отпадъци (EfW), която работи като част от корпорацията Hitachi Zosen Corporation. HZI действа като изпълнител на инженеринг, снабдяване и строителство (EPC), като доставя цялостни инсталации и системни решения за термично и биологично възстановяване на EfW. Неговите решения се основават на ефикасни и екологосъобразни технологии, тестват се изцяло, могат гъвкаво да се адаптират към изискванията на потребителите и покриват целия жизнен цикъл на инсталацията. Клиентите на компанията варират от опитни компании за управление на отпадъците до нови партньори на нови пазари в световен мащаб.