Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

БОЖЯНИ ЕООД / Peleti Market

Продукти:
PeletiMarket Premium

PeletiMarket Premium

Пелетите са подходящи за котли и пелетни камини. Нормална пепел при изгаряне, без твърда шлака...

ECOnomy PELLETS

ECOnomy PELLETS

Пелетите са подходящи за котли и непрeтенциозни пелетни камини със самопочистване...

GOOD WOOD Pellets

GOOD WOOD Pellets

Пелетите са подходящи за котли и непрeтенциозни пелетни камини със самопочистване...

I 3 Industrial

I 3 Industrial

Пелетите са подходящи за котли и по-големи промишлени отоплителни инсталации и системи...

Слънчогледови пелети

Слънчогледови пелети

Пелетите са подходящи за котли,предназначени за слънчогледов пелет...

Слънчогледови екобрикети

Слънчогледови екобрикети

Брикетът отговаря на изискванията на БДС EN 14961-I:2010. Висококалорични брикети, подходящи за котли, печки и камини, предназначени за изгаряне на твърдо гориво – дърва и въглища...

Пелети Маркет е водеща компания за производство и продажба на пелети и брикети за отопление. Фирмата оперира на пазара на биогорива от 2013 г., като непрекъснато обогатява своя асортимент с нови атрактивни продукти, които да отговарят на изискванията на широк диапазон от потребители.

Пелети Маркет предлага дървесни пелети клас Премиум и Икономичен, висококачествени слънчогледови пелети, както и слънчогледови екобрикети. Всички горива са сертифицирани съгласно Европейските стандарти и са създадени да обслужват широк кръг от потребители - частни домове, бизнес обекти, производствени и отоплителни мощности, институции. Основни приоритети на компанията са постоянно качество на продукцията, конкурентна цена и отлично обслужване на клиентите.

Фирмата участва за първи път на международното изложение Енергийна ефективност и ВЕИ, където ще представи всички свои продукти пред потенциални клиенти и партньори.

Централен офис гр.Варна
Офис корпоративни и едрови клиенти
м-ст Пчелина №652; тел.: +359 885/44-30-40

Склад Варна
ул. „Тролейна“ (Централен затвор)
Тел.: +359 883/21-08-00; +359 883/23-08-00

Склад с. Поликрайще
Обл. Велико Търново
Тел.: +359 886/80-70-83