Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

Екосол България АД

Продукти на нови партньори, презентации на сепариращи и компостиращи инсталации, демонстрации на сметосъбираща техника и машини за почистване на градски пространства.

Това могат да очакват посетителите на щанда на Екосол България АД по време на изложението Save the Planet 2019,което ще се проведе между 16 и 18 април в Интер Експо Център, София. Дружеството предлага цялостни високотехнологични и екологични решения за общински и частни компании. Специализирано е в доставката и сервиза на машини за почистване и поддръжка на градското пространство, универсални комунални машини, машини за сметосъбиране и сметоизвозване, стационарни и мобилни машини за сепариране, компостиране, обработка на битови отпадъци и производство на биомаса, оборудване за рециклиране на строителни материали, машини за експлоатация на сметища и депа за отпадъци, голямо разнообразие от специализирани машини. Сред партньорите на Екосол България са производители като Doppstadt , Hako, PM, Negri, Farid, Glutton, Tehnix, Isoli, Multicar, Tisanи други.

с. Лозен, община Столична,
ул. Съединение № 127

Мобилен телефон: 0885 502 896