Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

И Ви Пойнт ООД

EVPoint (И Ви Пойнт ООД) е българска компания, която да специализира в доставката на решения, свързани с електрическата мобилност и в частност - решения за зареждане на електрически превозни средства. Преминаването от автомобили с вътрешно горене към електрически автомобили, е важна стъпка за подобряване на чистотата на въздуха в градовете, намаляване на шумовото замърсяване, а в дългосрочен план, в комбинация с използването на възобновяеми източници на електроенергия, е мярка за справяне с промените на климата.

 

EVPoint си поставя целта да способства и ускори навлизането на електрическите превозни средства, като предоставя услуги и продукти, насочени към собствениците на електрически автомобили, както и към бизнеса и общините.

 

Допълнително, компанията ни се ангажира с изграждането на адекватна зарядна инфраструктура за електрически превозни средства на територията на България, с което да ускори навлизането на този тип чисти автомобили. Ангажираме се с дейности, с които да допринесем за популяризирането и развитието на електрическата мобилност, като си партнираме с общини, официални вносители на ЕПС и други оператори на зарядни станции.

 

Убедени, че ще постигнем целите на компанията благодарение на разбирането на потребностите на нашите клиенти, работейки с висококвалифицирани специалисти, посредством непрекъснатото прилагане на иновативни технологии и модели, както и чрез системния подход в развитието на компанията.

гр. София, ул. Тинтява 15-17