Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

Семинарната залаСеминарна зала - Конферентнта програма

16 април - Енергийна ефективност и ВЕИ

 

  • ЕнЕфект - Сградно обновяване, енергийни обследвания
  • BigSolar - Инсталации за слънчева топлинна енергия
  • SeCesPol - Преобразуване на енергия от различни източници


17 април - Конференция „Sofia Smart City Marketplace“

16 и 18 април - Управление на отпадъци и рециклиране

 

  • BgBiom - Оползотворяване на биоотпадъци
  • Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти
  • Фонд на фондовете - Финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в сектор Отпадъци
  • China Everbright International Ltd.- Екологични решения и технологии