Надеждни партньори и решения. Виртуалното изложение работи за вас. 2019

Възползвайте се от директния контакт с участниците. ЕЕ и ВЕИ, Save the Planet и Smart Cities в полза на хората и бизнеса.
Ако искате да направите контакт с дадена фирма (да изпратите имейл, да направите чат в реално време), моля, кликнете върхи името й.Иновации и продуктови презентации. Екологични и рентабилни технологии, приложими в индустрията, общините и домовете.
България

КънектидБин ООД

КънектидБин ООД е иновативна стартираща компания фокусирана върху разработването на "умни" свързани сензорни устройства.

Първоначален фокус на компанията е умното управление на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, вкл. на рециклируеми отпадъци, чрез автоматично отдалечено наблюдение на запълняемостта на контейнерите.

Разработената в рамките на това решение IoT платформа позволява на компанията бързо и ефективно да реализира и други "умни" сензорни системи за като например:

 - система за наблюдение на замърсяването на атмосферния въздух;

 - система за ранно предупреждение за наводнения;

 - система за стимулиране на рециклирането в публични сгради и пр.


" свързани сензорни устройства. 
Първоначален фокус на компанията е умното управление на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, вкл. на рециклируеми отпадъци, чрез автоматично отдалечено наблюдение на запълняемостта на контейнерите. 
Разработената в рамките на това решение IoT платформа позволява на компанията бързо и ефективно да реализира и други "умни" сензорни системи за като например:
 - система за наблюдение на замърсяването на атмосферния въздух;
 - система за ранно предупреждение за наводнения;
 - система за стимулиране на рециклирането в публични сгради и пр.