seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Германия

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG

Машини за комбиниран фураж, инсталации за гранулиране на дървесина, инсталации за гранулиране на битови отпадъци и съоръжения за рециклиране на гуми биват доставяни на известни компании по целия свят. За рециклиращата индустрия ние предлагаме цялостни инсталации за рециклиране на отпадъчни гуми, инсталации за гранулиране на битови отпадъци, както и инсталации за гранулиране на слама, биомаса и дървесина. Във всички области ние сме сред водещите световни производители.

Адрес: Dieselstr. 5-9 , D-21465 Reinbek
Тел: +49 40 727 71-0
info@akahl.de

YouTube

LinkedIn

Всички новини за фирмата: