seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

България

Балканика Енерджи АД

Проектиране, изграждане,доставки и въвеждане в експлоатация на биогаз инсталации,инсталации за сепариране и компостиране.

Адрес: бул. България № 88, ет.1, офис 9

тел.: / факс: 02/4653291