seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

България

Джиосайкъл България ЕООД

Джиосайкъл е международна мрежа от 50 фирми, разположени на пет континента, която е водещ доставчик на услуги за управление на отпадъците в целия свят. Родени от новаторските дейности на компанията-майка ЛафаржХолсим в сферата на оползотворяването на отпадъци през 70-те и 80-те години на миналия век, ние запазваме изключителното си партньорство с Групата ЛафаржХолсим-най-големият производител на цимент в света. В продължение на десетилетия ние разработваме иновативни услуги за управление на промишлени и битови отпадъци, предназначени за широк кръг клиенти.

В България компанията е представена от Джиосайкъл България ЕООД. Джиосайкъл България е част от семейството на Geocycle от декември 2015 г. Преди това, в продължение на осем години, компанията функционираше на българския пазар под името Екорек България ЕООД.

Джиосайкъл предлага безопасно, отговорно и икономически изгодно решение за управление на отпадъци.

Адрес: София 1407, бул. Черни връх 51Б, ет. 3, офис 51