seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

САЩ

Austin AI Europe

Austin AI разработва и произвежда най-съвременните персонализирани и автоматизирани XRF и LIBS системи. Компанията има 20 годишен опит в производството на сензорни сортировъчни системи за рециклиране на метали.

Основни продукти на Austin AI:

LIBS - Сензорни сортировъчни датчици за рециклиране на алуминий (патентована технология)

XRF - рентгенови сензорни сортировачи за рециклиране на тежки метали

Основни характеристики:

- Високоселективно сортиране на широка гама от сплави

- Висока скорост, висока пробна пропускливост

- Възвръщаемост на инвестициите