seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

България

МЕВА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Изключително богат избор на стоки в областта на: съдове за отпадъци, гориво-смазочно стопанство, складиране, производствено оборудване, офис, манипулационна техника, градски инвентар, метални съдове за отпадъци, газови уреди и дихателна техника.

Адрес: София 1839, бул. “Челопешко шoсе” 12