seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Австрия

Herz Energietechnik GmbH

Herz е комплексният доставчик на системи за възобновяеми енергийни източници. С инсталации на биомаса от 4 до 20 000 кВт (пиролизни котли, инсталации за дървесни пелети и чипс), термопомпи от 5 до 110 кВт, буфери и бойлери за топла вода, HERZ предлага цялостна продуктова гама при възобновяемите енергийни източници.

офис – София- бул. Климент Охридски 27 А, вход откъм Андрей Ляпчев

тел. 02 975 12 80, факс: 02 975 12 81

мобилен: 0886 43 77 00