seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Холандия

Международна асоциация за твърди отпадъци ISWA

ISWA е глобална, независима асоциация с нестопанска цел, работеща в обществен интерес и е единствената световна асоциация, която насърчава устойчивото, всеобхватно и професионално управление на отпадъците. Мисията на ISWA е: да подпомага и развива устойчиво и професионално управление на отпадъците по целия свят.