seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

Швейцария

Hitachi Zosen Inova

Базираната в Цюрих Hitachi Zosen Inova (HZI) е световен лидер в производството на енергия от отпадъци (EfW) и е част от корпорацията Hitachi Zosen Corporation Group. HZI извършва инженерингова дейност, както и изпълнява строителството на цялостни инсталации и системни решения за термично и биологично възстановяване.

Решенията на компанията се основават на ефикасни и екологосъобразни технологии, тестват се изцяло, за да могат гъвкаво да се адаптират към изискванията на потребителите и да покриват целия жизнен цикъл на инсталацията.

Браншове:
Биоенергия: