seeSUSTAINtec - b2b онлайн платформа
Устойчиви технологии

България

КънектидБин ООД

КънектидБин ООД е иновативна стартираща компания фокусирана върху разработването на "умни" свързани сензорни устройства.

Първоначален фокус на компанията е умното управление на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, вкл. на рециклируеми отпадъци, чрез автоматично отдалечено наблюдение на запълняемостта на контейнерите.

Разработената в рамките на това решение IoT платформа позволява на компанията бързо и ефективно да реализира и други "умни" сензорни системи за като например:

  •  система за наблюдение на замърсяването на атмосферния въздух;
  •  система за ранно предупреждение за наводнения;
  •  система за стимулиране на рециклирането в публични сгради и пр.
Браншове:
Енергийна ефективност в интелигентния град и сградния фондЕнергийно-ефективна домашна техникаПасивни сградиИнтелигентна енергияЕнергиен мениджмънтОблачни услугиИнформационни и комуникационни технологии (ИКТ) за Интелигентни градовеВръзка машина с машина (M2M)Градски информационни платформиИКТ за социални услуги, електронно правителство, електронно обучениеИнтернет на нещата (IoT)Интралогистични решенияОблачни услугиУслугиЕкологични проектиКонсултантски и инженеринговиОколна среда – системи за управление, одитУстойчива градска мобилностИКТ в търговията и логистиката за намаляване на енергийната консумацияИнтелигентни транспортни мрежиУстойчива градска околна средаИнтелигентно планиране и градоустройствоРесурсен мениджмънт и управление на отпадъцитеЧистота на въздуха Емисии от транспортИзмерванеКонтролно измервателна апаратура